Uygulanmayan Uluslararası Hukuk ve Gazze
Uygulanmayan Uluslararası Hukuk ve Gazze

Bu çalışmada HAMAS’ın seçimlerden galip çıkmasıyla başlayan İsrail’in Gazze Şeridi üzerindeki saldırıları hukuksal boyutuyla değerlendirilecektir. İlk bölümde abluka ve ablukaya giden süreç ele alınacak, uluslararası hukukta abluka uygulanabilmesi için hangi kriterlerin oluşması gerektiği ile ilgili normlar ortaya konulacaktır. Ardından uluslararası hukukta abluka süreci konusu aktarılarak Gazze Şeridi’ne uygulanan ablukanın meşruiyeti sorgulanacaktır. İkinci bölümde ise İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ele alınarak uluslararası insancıl hukuk ihlalleri anlatılacaktır. Bu bölümde temel olarak 2009 ve 2014 saldırılarına odaklanılarak yoğun insan hakları ihlalleri ile işlenen savaş suçları üzerinde durulacaktır. Son bölümde ise İsrail’in 2005’ten bu yana devam ettirdiği saldırılar sonucu yerinden edilip IDP konumuna düşen insanların mevcut durumları sayısal verilerle ortaya konulacaktır.

Raporun tamamına ulaşmak için: 

 

Mavi Marmara Derneği © 2019. Tüm Hakları Saklıdır.