Raporlar

Uygulanmayan Uluslararası Hukuk ve Gazze

Uygulanmayan Uluslararası Hukuk ve Gazze
10.9.2018

Giriş: Sahip olduğu dinî ve kültürel kimliği, Filistin’i sıradan bir toprak parçası olmaktan çıkartıp dünya siyasetinin merkezine yerleştirmiştir. Tarih boyunca dinî kimliği ve kendine has dokusuyla dünya sisteminde büyük güçlerin ilgi odağı olan Filistin, Osmanlı Devleti’ni


Filistin'de İnsani Durum Raporu

Giriş: Bugün sistemli biçimde gizlenmeye çalışılsa da Filistin topraklarında büyük bir insanlık trajedisi yaşanıyor. Siyonist rejimin 1948 yılında kurulmasından itibaren başlayan …Detay

Filistin’in Su Sorunu

Giriş: Gazze Şeridi ve Batı Şeria, tüm dünyada nüfus artış hızının en yoğun olduğu coğrafya olarak bilinmektedir. Artan bu nüfusla birlikte insan hayatını idame ettirmeye yarayan …Detay

Gazze'de İnsani Kriz

Giriş: İsrail işgali altındaki Filistin devletine ait coğrafi olarak birbirinden bağımsız iki toprak parçasından biri olan Gazze’de, dünyada halen devam etmekte olan insani krizle …Detay

Filistin'de “Büyük Dönüş Yürüyüşü” ve İnsani Bilan

Bu rapor, Gazze’nin içinde bulunduğu insani krizlere değinmek ve özellikle “Büyük Dönüş Yürüyüşü” çerçevesinde yapılan barışçıl protestolara yönelik orantısız güç kullanan işgalci …Detay

Uluslararası Hukukta Abluka ve Gazze Şeridi

İsrail’in Gazze’ye yönelik uyguladığı yaptırımlar Eylül 2007’de kara ablukası ile başlamış, 2009 deniz ablukası ile şiddeti arttırılarak devam etmiştir. İsrail uyguladığı yasaklama …Detay

Mavi Marmara Derneği © 2016. Tüm Hakları Saklıdır.