İNTERPOL –KIRMIZI BÜLTEN
İNTERPOL –KIRMIZI BÜLTEN

İNTERPOL –KIRMIZI BÜLTEN

Kırmızı bültenler, bir suçlunun uluslararası düzeyde aranması, yakalanması ve akabinde iade edilmesi amacıyla üye Ülkelerin talebi üzerine İnterpol Genel Sekreterliği tarafından çıkarılan bir bülten çeşididir. Kırmızı bültende suçluya ait kimlik

bilgileri, işlediği suç türü, mevcut ise fotoğraf ve parmak izi, verilebilecek azami ceza ve zamanaşımı gibi bilgiler yer alır. Geçerlilik süresi beş yıldır ve her beş yıl sonunda yenilenmesi üye ülkenin talebine bağlıdır. Hali hazırda Ülkemiz tarafından uluslar arası düzeyde kırmızı bültenle aranmakta olan suçlu sayısı 901’dir. Şu an için dünyada toplan bülten sayısı 24.000’den fazla olup, Ülkemizin bülten sayısı bunun yaklaşık % 4’ünü oluşturmaktadır.

 

   Kırmızı bültenin yanı sıra, bir şahsın yerinin ve kimliğinin tespiti amacı ile düzenlenen Mavi Bülten, geçmişte işlediği suçlar ya da sabıkası nedeniyle her an suç işlemeye hazır olduğu düşünülen şahıslar hakkında diğer ülkeleri uyarmak ve bu şahısların ülkeler arasındaki seyahatlerini tespit etmek amacıyla düzenlenen Yeşil Bülten; kayıp şahısların özellikle kayıp küçüklerin tespiti amacıyla düzenlenen Sarı Bülten; teşhis edilemeyen cesetler hakkında bilgi talep etmek amacıyla düzenlenen Siyah Bülten, yine İnterpol tarafından düzenlenen bültenler arasında yer almaktadır.

 

  Ancak, bu noktada bir hususun altını çizmek gerekmektedir. Her ne kadar kırmızı bülten suç işleyip yurtdışına kaçtığı değerlendirilen sanık veya hükümlü şahısların iadeleri amacıyla uluslararası seviyede aranmasını sağlamak için üye Ülke Milli Merkez Birimlerinin talepleri üzerine İnterpol Genel Sekreterliği tarafından çıkarılmakta ise de, bir sanık ya da hükümlünün uluslararası seviyede aranmasına ancak yetkili adli makamlar karar verebilmektedir. Sadece polis kayıtlarına istinaden herhangi bir sanık veya hükümlünün uluslar arası düzeyde kırmızı bülten ile arattırılması mümkün değildir. İnterpol’den kırmızı bülten çıkartılması talebinde bulunulabilmesi için, öncelikle bu kimse hakkında mahkemelerce verilmiş bir tutuklama kararı ya da şahsın mahkum edilip cezası kesinleşmişse, hükmedilen cezanın infazını teminen Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkarılmış yakalama müzekkeresinin bulunması gerekmektedir.

 

 

IV-YABANCI ÜLKELERE KAÇAN SANIK VE HÜKÜMLÜLERİN KIRMIZI BÜLTENLE YURT

    DIŞINDA ARATTIRILMALARI:

    (1) Hakkındaki kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yabancı ülkede bulunan ve bu nedenle kendisine ulaşılamayan (CMK'nın 248/5'inci maddesi uyarınca) tutuklu kaçaklar ile hakkında yakalama müzekkeresi bulunan hükümlülerden, yurt dışına kaçmış olanların dava ve ceza zamanaşımı gibi nedenlerle takip ve hakkettikleri cezadan kurtulmalarına fırsat verilmeden bir an önce yakalanıp, adlî makamlar önüne çıkarılması, ceza adaletinin sağlanması ilkesinin gereğidir.

    (2) Ülkemizde bir suç işleyip yurt dışına kaçtığı duyumu alınan bir kimsenin yurt dışında iadesi amacıyla arattırılmasını teminen İnterpol Genel Sekreterliği tarafından Kırmızı Bülten çıkartılması talebinde bulunulabilmesi için, öncelikle bu kişi hakkında mahkemelerce verilmiş bir tutuklama kararı veya şahıs mahkûm edilip cezası kesinleşmişse, hükmedilen cezanın infazını teminen Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkarılmış yakalama müzekkeresinin bulunması gerekmektedir.

    (3) Şüpheli veya sanık durumundaki kişiler hakkında uluslararası tutuklama müzekkeresi çıkarılması için, hazırlık soruşturması aşamasında Cumhuriyet başsavcılıklarınca, dava açılmışsa mahkemece, kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan hükümlüler içinse Cumhuriyet başsavcılıklarınca talepte bulunulabilir.

V-GERİ VERMEYE İLİŞKİN TARAF OLDUĞUMUZ SÖZLEŞMELER:

    (1) Suçluların geri verilmesi alanında taraf olduğumuz çok taraflı sözleşmeler, taraf devletler, onay kanunu ile Resmî Gazete tarih ve sayısı aşağıda gösterilmiştir:

    Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi (SİDAS- Avrupa Konseyi Sözleşme No. 24)

    Almanya, Andora, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Krallık (İngiltere), Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Ermenistan, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya, Malta, Moldova, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, San Marino, Sırbistan-Karadağ, Slovakya, Slovenya, Ukrayna ve Yunanistan.

    Sözleşmenin onaylanması, 18/11/1959 tarih ve 7376 sayılı Kanunla uygun bulunmuş olup, metni Resmî Gazete'nin 26/11/1959 tarih ve 10365 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Mavi Marmara Derneği © 2019. Tüm Hakları Saklıdır.