FİLİSTİN’İN BAŞKENTİ KUDÜSTÜR.
FİLİSTİN’İN BAŞKENTİ KUDÜSTÜR.
ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı, İsrail’in tüm Filistin’i işgal düşüncesinin bir adımıdır.

KUDÜS FİLİSTİN’İN BAŞKENTİDİR

 

ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı, İsrail’in tüm Filistin’i işgal düşüncesinin bir adımıdır. 

 

ABD, Kudüs’ün Müslümanların elinden çıkışının 100. yıl dönümünde uluslararası hukuka aykırı bir şekilde, Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı aldı. Bu karar, aynı zamanda Kudüs’ü işgalci yapı İsrail’in başkenti olarak kabul ettikleri anlamına geliyor. Emperyalizmin ve Siyonizm’in birlikte attığı bu adım, ABD’nin Filistin’de tarafsız olma vasfını sona erdirmiş ve ülkeyi, işgalin bir parçası yapmıştır. 

 

1967 yılında Kudüs’ün doğusunu işgal eden ve 1980 yılında tamamını başkenti ilan eden Siyonist yapının bu kararını hiçbir devlet tanımadı. Ancak ABD 37 yıl sonra bu kararı tanıyarak bölgeyi daha da kaosa sürükleyecek bir sürecin fitilini ateşledi. 

 

Önce İngiltere, sonrasında ABD’nin destekleriyle yüz yıldır Filistin’i adım adım işgal eden İsrail, daima insan onuruna aykırı davranışlarıyla gündeme gelmiştir. Filistin’de farklı katliamlarla binlerce masumu öldüren Siyonist terör, milyonlarca kişiyi de mülteci konumuna düşürmüştür.

 

Arkasına aldığı karanlık güçlerle bölgeyi ateşe atmaya devam eden Siyonist yapı, 31 Mayıs 2010 tarihinde insani yardım filosuna tam donanımlı bir ordu ile saldırarak gerçek yüzünü bir kez daha göstermişti. 

 

Şimdi başta Türkiye Cumhuriyeti hükumeti olmak üzere tüm siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını ve hangi görüşten olursa olsun diğer tüm aktörleri Filistin’e desteğe ve Kudüs’ü muhafazaya çağırıyoruz. Hatırlatmak isteriz ki büyüyecek olan şiddet sarmalı din, dil ve ırk ayırt etmeksizin hepimizi yaralayacaktır.

 

Bu doğrultuda Müslüman ülkelerin tamamı İsrail ile siyasi, ticari, diplomatik ve ekonomik bütün ilişkilerini kesmeli ve Filistin aleyhine, İsrail işgali lehine olan tüm anlaşmaları ve mahkeme kararlarını iptal etmelidir. Bu bağlamda atılacak en somut adımlardan biriyse düşürülen MAVİ MARMARA DAVASININ YENİDEN AÇILMASI olacaktır.

 

Buradan bir kez daha dile getiriyoruz ki Kudüs Filistin’in başkenti ve tüm Müslümanların kutsalıdır.

 

MAVİMARMARA DERNEĞİ

Mavi Marmara Derneği © 2019. Tüm Hakları Saklıdır.