Birleşmiş Milletler Mavi Marmara Raporu
Birleşmiş Milletler Mavi Marmara Raporu
İsrail'in insani yardım taşımakta olan gemilerden oluşan filoya düzenlediği saldırıdaki uluslararası hukuk ihlallerini-uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku dahil olmak üzere- inceleyen Uluslararası Vaka İnceleme Heyeti (İnternational Fact-Finding Mission) raporu

Rapor Özeti:

İşbu rapor, 2 Haziran 2010 tarihinde A/HRC/RES/14/1 sayılı kararla Birleşmiş Milletler
(BM) İnsan Hakları Konseyi tarafından, İsrail askerî kuvvetlerinin Gazze’ye gitmekte
olan İnsani Yardım Filosu’na yaptığı, dokuz kişinin hayatını kaybetmesi ve pek
çok kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan 31 Mayıs 2010 tarihli müdahaleyi, uluslararası
hukuk ihlalleri açısından (insancıl hukuk ve insan hakları hukuku dâhil olmak üzere)
incelemek üzere kurulan Vaka İnceleme Heyeti tarafından hazırlanmıştır.
İşbu rapor, filoya yapılan müdahaleyle ilgili gerekli bilgileri vermekle beraber, yürürlükteki
uluslararası yasaları da gözler önüne sermektedir.
Vaka İnceleme Heyeti Cenevre, Londra, İstanbul ve Amman’da 100’den fazla görgü
tanığının ifadesine başvurmuştur. Bu ifadeler ve ulaşılan diğer bilgiler ışığında Heyet’in
31 Mayıs 2010 tarihli müdahaleyi çevreleyen şartları ve müdahale sonrası yaşananları
ayrıntılarına inerek incelemesi mümkün olmuştur. İşbu rapor, müdahale öncesindeki
duruma ait bilgilerin takdiminin ardından filodaki altı geminin her birine ve akabinde 6
Haziran 2010 günü yedinci gemiye yapılan müdahaleler, dokuz yolcunun ölümü ve pek
çoğunun yaralanması ile yolcuların İsrail’de gözaltına alınması ve daha sonra sınır dışı
edilmeleri konularında yapılan tahkikatı içermektedir.
İşbu rapor, olayların mahiyeti ve gelişimiyle ilgili olarak Heyet’in yapmış olduğu hukuki
tespitler doğrultusunda, uluslararası hukukun -uluslararası insancıl hukuk ve insan
hakları hukuku dâhil olmak üzere- ihlal edilip edilmediğinin tespitini içermektedir.
Vaka İnceleme Heyeti, filoya düzenlenen müdahale sırasında ve yolcuların sınır dışı
edilmelerine kadar geçen gözaltı sürecinde İsrail silahlı kuvvetlerince -uluslararası insancıl
hukuk ve insan hakları hukuku da dâhil olmak üzere- bir dizi uluslararası hukuk
ihlalleri işlendiği kanaatine ulaşmıştır.

 

Raporu Görmek için Tıklayınız: /rsm/files/bm-raporu-tr.pdf

Mavi Marmara Derneği © 2019. Tüm Hakları Saklıdır.